Ordförande:
Görel Hedin

V ordförande:
Lars Sernham

Kassör:
Lars-Bertil Olsson

Sekreterare:
Ingrid Larsson

Ledamot:
Lotta Wickström

Ledamot:
Anders Sjögren

Ledamot:
Anna Nordström

Revisor ordinarie:
Hans Wentzel

Revisor ordinarie:
Jan Larsson

Revisor ersättare:
Gun Olsson

Studieorganisatör:
Anita Bryniel

Festkommitté:
Britt-Marie Larsson

Festkommitté:
Eva Kaldjärv

Festkommitté:
Enn Kaldjärv

Valberedning:
Nuska Jivhed

Valberedning:
Birgit Karlsson

Valberedning:
Karin Andersson

Registeransvarig/Kansliet:
Ingrid Larsson (sekr)

AU – Ordförande:
Görel Hedin

AU – V ordförande:
Lars Sernham

AU – Kassör:
Lars-Bertil Olsson

AU – Sekreterare:
Ingrid Larsson

Reprensentation
Distriksstyrelsen:
Ordinarie:
Görel Hedin

Reprensentation
Distriksstyrelsen:
Ordinarie:
Lars Sernham

Ombud
representantskapsmöte:
Ordinarie
Görel Hedin

Ombud
representantskapsmöte:
Ordinarie
Ingrid Larsson

Ombud
representantskapsmöte:
Ordinarie
Lotta Wickström

Ordinarie:
Karin Blomberg

Ordinarie:
Birgitta Hallbjörk

Ordinarie:
Anna Nordström

Ordinarie:
Jan Larsson

Ersättare:
Berith Hugoson

Ersättare:
Mona Korths Nordén

Ersättare:
Anders Sjögren

Ersättare:
Mona Korths Nordén